Tarih

Geçmişten günümüze sosyal, iktisadi ve siyasal faaliyetler ve meydana getirdikleri kültür ve uygarlıklar bütünüdür.

Kültür

Maddi ve manevi değerlerin bütünü olup, milletin duygu, düşünce, ahlak, gelenek ve göreneklerini içermektedir.

Medeniyet

Maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, yaşam, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin bütününü ifade eden ortak değerdir.

avcibey-mescidi

Avcıbey Mescidi Restorasyonu

İstanbul Tarih Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Derneğimizce restorasyonu gerçekleştirilen Avcıbey Mescidi.

Fatih Sultan Mehmed’in Avcıbaşısı Mehmet Bey tarafından 16. asrın ilk yarısında yaptırılmıştır.

Avcıbey Mescidi, 1950 yılında yıkılmıştır. Ayvansaray Mahallesi, Şişhane Sokak, 2701 ada 43 parselde yer alan yapının rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanmıştır.

O günden bu yana sadece arsası kalan Avcıbey Mescidi Suriçi’nin en önemli mekânlarından Ayvansaray’da, İstanbul Tarih, Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Derneği (İSKAD) ve Fatihin Kayıp Camileri Derneği tarafından ihya edilmektedir.

  • Tarih bilinci oluşturmak
  • Kültürel değerlerimize sahip çıkmak
  • Medeniyet değerlerimizi ihya etmek
  • Değerlerimize sahip çıkmak

İSKAD’dan Haberler

Şaİrlerİmİzden Şİİrler

İSKAD‘a aktif üye olmak & Destek vermek ister misiniz?

İSKAD, “İstanbul’un sosyal, tarihi, kültürel, mimari doku ve yapısını korumak, geliştirmek ve yaşatmak” amacını ilgili tüm tüzel kişilerle ve İstanbullularla birlikte gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Hizmetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde tüm kişi ve kuruluşları fikri ve maddi manada çözüm ortaklığına davet etmekte, tüzük hükümlerini benimseyen herkesi aktif olarak üyeliğe davet etmektedir.

ALBARAKA TÜRK: Şube: Beylikdüzü  I  Hesap No: 3564067-1  I  IBAN: TR07 0020 3000 0356 4067 0000 01

GARANTİ: Şube: Beylikdüzü  I  Hesap No: 6291203  I  IBAN: TR55 0006 2000 1060 0006 2912 03

KUVEYT TÜRK: Şube: Beykent  I  Hesap No: 94137901