Avcı Bey Mescidi

İSKAD Yayınlar

 • AVCIBEY MESCİDİ KİTABI“Fetih Sonrası İstanbul Mahalleleri ve Mescitleri”
  1. GİRİŞ

  Avcıbey Mescidi tarihçesi, Neden böyle bir çalışma yapılma gereği duyuldu? İhya nedir? Cami yaptırmak nedir? Gibi sorular okuyucuya sorulacak ve buralarda referans kaynaklardan örnekler verilecektir. Giriş kısmında İstanbul’un fethi simgeleştirilecek ve Fetih sonrasında mahalle olgusundan bahsedilecektir. Mahallelerin önemi ve bugünü de ele alınacaktır.

  Kullanılacak görseller mescidin ihya fotoğrafları, eski hali, Fatih dönemi İstanbul gravür ve minyatürleri, tarihi yarım ada haritası, mahalle fotoğrafları olacaktır. Orijinal belgeler olduğu gibi metine konulacaktır.

  1. BÖLÜM FATİH’İN İSTANBUL’U

  Bu bölümde Fetih sonrası İstanbul’da yapılan çalışmalar, Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’da oluşturduğu mahallelerin önemi ve bu mahallelerin neden bir camii ve mescit etrafına konumlandırıldığı anlatılacaktır. Bugün bu mahallelerin durumundan bahsedilip, Avcıbey Mescidi örneği verilecektir. Gravür, Fetih minyatürleri, Ferman vb. arşiv metinleri yer alacaktır.

  1. BÖLÜM AVCIBEY MESCİDİ’NİN TARİHİ, MİMARİSİ ve İHYASI

  Avcıbaşı Mehmed Bey kimdir? Adına yapılan mescit hangi dönemde, kim tarafından yapılmıştır. Mimari özellikleri nelerdir? İnce detaylarıyla mescidin özelliklerinden bahsedilecektir. Osmanlı döneminde sivil mimari unsurlarından bahsedilecektir. İhya nedir? Cami yaptırmanın önemi İslam bakış açısına göre değerlendirilecektir.

  Tarihi resimler, günümüz ihya çalışmaları ve mimari yapısı hakkında bilgi verici görseller işlenecektir.

  1. BÖLÜM MAHALLE KAVRAMI, SEMT OLGUSU, DOĞAL KÜLLİYE YOK OLAN DEĞERLER

  Bu bölümde mahalle kavramı ve semt olgusu ile doğal külliye haline dönüşen mahallelerin ortadan kalkması ya da kaldırılması, mahallelerin birleştirilmesinin zararları konu edinecektir. İstanbul bir İslam beldesidir.  Bu mahallelerin ortadan kaldırılması tarihe vurulmuş en büyük darbedir. İstanbul’un bir İslam beldesi olduğu ve batı kültürünün ağırlığının asla hissedilmeyecek olmasından bahsedilip, eserin gelecek nesillere yol gösterici olmasını, bu mescit etrafında yetişen neslin tertemiz birer Müslüman olmasını niyaz ederek çalışma sonlanacaktır.

  İstanbul Tarih Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Derneği

  (İSKAD) 2016