Restorasyon – Avcıbey Mescidi

Avcıbey Mescidi

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Avcıbaşı Mehmed Bey’in banisi olduğu Mahalle-i Mescid-i Çakırcı Başıüş- şehir Bi-Avcı Başı yani günümüzdeki ismiyle Avcıbey Mescidi İstanbul’un fetih akabinde inşa edilen önemli yapılarından birisi.

  1. asırda Avcıbaşı Mehmed Bey tarafından bugünkü Ayvansaray Mahallesi, Şişhane Sokak, 2701 ada 43. Parselde inşa edilen mescit Eğrikapı, Avcı Mehmed Bey, Avcıbey, Çakırcıbaşı Mescidi gibi isimler ile de bilinmektedir.

Avcıbey Mescidi Şa’be Hazretlerinin kabrine de komşudur. Birçok yazılı kaynakta da yer alan Avcıbey Mescidi ile ilgili en net bilgilere Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Ali Satî Efendi ve Süleymân Besîm Efendinin Hadîkatü’l Cevâmi adlı eserinden ulaşmak mümkündür.

Avcıbey Mescidi, Sultan II. Mahmud Döneminde Şa’be Hazretlerinin kabrinin tespiti ile onarılmıştır. Bu dönemde Mescidin kubbe duvarının eğri örülmesinden ötürü Eğrikapı Mescidi diye de anılmıştır. 1938 yılında Vakıflar İdaresi tarafından yıkıcılara satılmış olan Avcıbey Mescidinden geriye sadece minare ve kıble duvarından kalıntılar kalmış, 1950 yılında ise kalan kısmı yıkılmıştır.

O günden bu yana sadece arsası kalan Avcıbey Mescidi Suriçi’nin en önemli mekânlarından Ayvansaray’da, İstanbul Tarih, Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Derneği (İSKAD) ve Fatihin Kayıp Camileri Derneği tarafından ihya edilmektedir.

Yapılan her işin başı bismillahirrahmanirrahim, niyet ise Allah’ın rızası. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiş mukaddes ordunun askerlerinin ayak sürdüğü İstanbul’umuzun kayıp camilerini bulmak, mescitlerini onarmak, çeşmelerinden tekrar suların akmasını sağlamak şüphesiz bırakılabilecek en büyük miras. İSKAD ve Fatihin Kayıp Camileri Dernekleri tarafından proje için İl Özel İdaresine ödenek başvurusunda bulunulmuştur. Halen devam eden inşa çalışmalarına başta vakıflar, dernekler, federasyonlar ve duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini beklemekteyiz.