İskad

26
Ağu

İSKAD Proje Çalışmaları

İstanbul Tarih Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Derneği (İSKAD) proje çalışmaları devam etmekte. İstanbul Kültürü ve Araştırmaları, İslam Kültür ve Medeniyet Araştırmaları, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Kanunu Kapsamında Azınlıklar ve İSlam Medeniyeti ve İstanbul’un Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları konularında, uzman ekip tarafından çalışmalar yürütülmekte olup, İstanbullular ve akademisyenlerin istifadesi için hizmete sunulacaktır. Araştırma konu başlıkları ise şöyledir: İstanbul Kültürü ve

Read more

26
Ağu

Avcıbey Mescidi Kitabı Yayına Hazırlanmakta

AVCIBEY MESCİDİ KİTABI YAYINA HAZIRLANMAKTA İSKAD, kültür miraslarımızı ihya çalışması çerçevesinde Avcıbey Mescidinin ihyasına destek vermekte olup, eserle ilgili kitap çalışması yürütmektedir. Kitap içerik olarak; neden böyle bir çalışma yapılma gereği duyuldu? İhya nedir? Cami yaptırmak nedir? Gibi sorular okuyucuya sorulacak ve buralarda referans kaynaklardan örnekler verilecektir. Giriş kısmında İstanbul’un fethi simgeleştirilecek ve Fetih sonrasında mahalle olgusundan bahsedilecektir. Mahallelerin önemi

Read more

25
Ağu

İSKAD Hizmete Başladı

İstanbul Tarih Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Derneği (İSKAD) hizmete başladı. Hizmet alanları içerisinde; İstanbul kenti ve kent kültürünü oluşturan dokunun korunması, Kent – insan ilişkisinin uygun bir zemine oturtulması, İstanbul’un şehir estetiğine ve tarihi dokusuna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, Kentliyi kente sahip çıkmaya teşvik etmek ve bu konuda yöntem çalışması yapmak, İstanbul’un kent kültürü ile ilgili

Read more