İSKAD Hizmete Başladı

İstanbul Tarih Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Derneği (İSKAD) hizmete başladı. Hizmet alanları içerisinde; İstanbul kenti ve kent kültürünü oluşturan dokunun korunması, Kent – insan ilişkisinin uygun bir zemine oturtulması, İstanbul’un şehir estetiğine ve tarihi dokusuna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, Kentliyi kente sahip çıkmaya teşvik etmek ve bu konuda yöntem çalışması yapmak, İstanbul’un kent kültürü ile ilgili çalışmaları ve bilgileri kamuoyuna duyurmak, kamuoyu oluşturmak, İstanbul’un kent kültürü, tarihi, tarihi dokusu, mahalle ve sokak kültürü, tarihsel mirası ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konuda bilgi bankası oluşturmak yer almaktadır.

Comments are closed.