İSKAD Proje Çalışmaları

İstanbul Tarih Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Derneği (İSKAD) proje çalışmaları devam etmekte.

İstanbul Kültürü ve Araştırmaları, İslam Kültür ve Medeniyet Araştırmaları, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Kanunu Kapsamında Azınlıklar ve İSlam Medeniyeti ve İstanbul’un Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları konularında, uzman ekip tarafından çalışmalar yürütülmekte olup, İstanbullular ve akademisyenlerin istifadesi için hizmete sunulacaktır.

Araştırma konu başlıkları ise şöyledir:

 1. İstanbul Kültürü ve Araştırmaları
  • İstanbul’da yaşayan ya da yaşamayan kültürel ritüel, olgu ve kavramlar
   • Doğumdan Ölüme İnsan Yaşayışları
   • İstanbul Semt Kültürü ve Semtlere ait efsaneleşmiş hikâyeler
   • İstanbul Edebiyatı
   • İstanbul Yemek Kültürü
   • İstanbul’da Mimari
   • İstanbul’un Tarihi Dokusu
   • İstanbul’un Doğal Yapısı
   • İstanbul’da Yerleşim
   • İstanbul’un Sanayi ve Turizm Faaliyetleri
   • Tarih Öncesi Çağlarda İstanbul
   • Byzantion Dönemi İstanbul
   • Bizans Dönemi İstanbul
   • İslam Medeniyetinin İstanbul’a gelişi
   • Osmanlı Döneminde İstanbul
   • Cumhuriyet Döneminde İstanbul
 1. İslam Kültür ve Medeniyet Araştırmaları
  • İslam’ın İstanbul’a Gelişi ve Yayılışı
  • İstanbul’da İslami Etkiler
  • İstanbul’un İslami Mimarisi
  • İstanbul’da Müslümanların Yaşayış ve Ritüelleri
  • İstanbul’da Gelen İlk Müslümanlar
 1. Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Kanunu Kapsamında Azınlıklar
 1. İslam Medeniyeti ve İstanbul’un Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları

 

Comments are closed.